Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Medycyna morska, tropikalna i hiperbaryczna - kurs dla lekarzy ubiegających się o uprawnienia orzeczniczo-kwalifikacjne (litera T) [2014-1514-207] [DANE ARCHIWALNE]

Kurs przeznaczony dla: lekarzy medycyny ubiegających się o uzyskanie uprawnień orzeczniczo-kwalifikacyjnych (litera T)
Termin: 13-18.10.2014 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 2400,00 zł
Organizator: Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, GUMed
Kontakt: Marianna Tadra
tel.: 58 349 17 04

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 03.09-08.10.2014

Liczba wolnych miejsc: 0

Liczba oczekujących na potwierdzenie: 0

Uczestnictwo w kursie wymaga potwierdzenia przez organizatora.


Dodatkowe informacje:

Termin płatności: 22.09.2014 – dokonując wpłaty należy w tytule przelewu koniecznie podać wszystkie dane do faktury.

Opłatę za kurs prosimy dokonać na konto:

Gdański Uniwersytet Medyczny 80-210 Gdańsk Ul. Marii Skłodowskiej Curie 3A Nr konta: 02 1090 1098 0000 0001 1215 1715

Miejsce realizacji kursu; IMMiT, Gdynia Redłowo ul. Powstania Styczniowego 9B Zakwaterowanie i wyżywienie Uczestnicy kursu realizują we własnym zakresie.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
13.10.2014 Otwarcie kursu.profilaktyka zdrowotna - Certyfikowane centra medycyny Podróży i ośrodki badające osoby wyjeżdżające i powracające z tropiku
13.10.2014 Charakterystyka klimatu gorącego, aklimatyzacja i termoregulacja w klimacie gorącym
13.10.2014 Kryteria kwalifikacji zdrowotnej do pracy w tropiku
13.10.2014 Zasady kwalifikacji zdrowotnej marynarzy i rybaków do pracy na morzu
13.10.2014 Ekspozycja zawodowa na czynniki fizyczne, chemiczne i biol. na statkach
13.10.2014 Zagadnienia chorób zawodowych nabytych w czasie pracy w tropiku
13.10.2014 Podstawowe problemy higieny tropikalnej
13.10.2014 Psychologiczne aspekty kwalifikacji zdrowotnej do pracy w tropiku
14.10.2014 Schistosomozy
14.10.2014 Denga i inne wirusowe gorączki krwotoczne
14.10.2014 Choroby przenoszone przez kleszcze i myjozy w tropiku
14.10.2014 Przeciwwskazania zdrowotne do pracy na morzu
14.10.2014 Charakterystyka klimatu gorącego, aklimatyzacja i termoregulacja w klimacie gorącym
14.10.2014 Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w tropiku
14.10.2014 Wybrane zagadnienia biegunek w tropiku
14.10.2014 Ameboza
14.10.2014 Szczepienia ochronne przed wyjazdem do tropiku
14.10.2014 Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i inwazyjnych na świecie
15.10.2014 Malaria
15.10.2014 Trypanosomozy
15.10.2014 Prezentacja wybranych przypadków klinicznych chorób tropikalnych
15.10.2014 Najczęstsze choroby skóry w tropiku
15.10.2014 Choroby przenoszone drogą płciową w tropiku
15.10.2014 Leiszmaniozy
16.10.2014 BHP na statkach i w portach - przepisy ILO/WHO
16.10.2014 Zasady nadzoru sanitarnego na statkach morskich
16.10.2014 Wpływ ciśnienia na organizm nurka, sztuczne mieszaniny oddechowe
16.10.2014 Urazy ciśnieniowe i zatory gazowe
17.10.2014 Choroba dekompresyjna
17.10.2014 Technologia nurkowania, I pomoc tlenowa
17.10.2014 Podstawy terapii hiperbarycznej,rekompresja lecznicza
17.10.2014 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania
17.10.2014 Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania c.d.
17.10.2014 Nurkowanie niepełnosprawnych
17.10.2014 Zagadnienia zdrowia psychicznego w tropiku
18.10.2014 Postępowanie w wypadku nurkowym
18.10.2014 Zaliczający test pisemny, seminarium końcowe i zakończenie kursu
18.10.2014 Zaliczający test pisemny, seminarium końcowe i zakończenie kursu
18.10.2014 Zaliczający test pisemny, seminarium końcowe i zakończenie kursu

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
15.10.2014 Ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
15.10.2014 Ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
15.10.2014 Ćwiczenia Przychodnia Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Chorób Zawodowych
15.10.2014 Ćwiczenia Przychodnia Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Chorób Zawodowych
16.10.2014 Diagnostyka mikroskopowa malarii demonstracje pasożytów krwi i tkanek
16.10.2014 Diagnostyka mikroskopowa malarii demonstracje pasożytów krwi i tkanek
16.10.2014 Diagnostyka laboratoryjna parazytoz przewodu pokarmowego
16.10.2014 Diagnostyka laboratoryjna parazytoz przewodu pokarmowego
17.10.2014 Ćwiczenia Przychodnia Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych
17.10.2014 Ćwiczenia Przychodnia Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych
17.10.2014 Ćwiczenia kliniczne-Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych
17.10.2014 Ćwiczenia kliniczne-Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych
18.10.2014 Zasady funkcjonowania komór hiperbarycznych, bezpieczeństwo pracy
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl