Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. [08-020/5-01-001-2018] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 29.01-16.02.2018
Koszt uczestnictwa: 1600,00 zł
Organizator: Zakład Medycyny Laboratoryjnej, GUMed
Kontakt: Mgr Hanna Myszkowska
Zapisy na kurs wyłącznie drogą online na stronie GUMed.
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl

Rejestracja on-line

Termin rejestracji on-line: 2017-10-06 - 2018-01-26

Liczba wolnych miejsc: 2


Dodatkowe informacje:

Koszt kursu wynosi 1200 zł. Został dofinansowany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) Pierwotna cena kursu wynosiła 1600 zł. Opłat należy dokonywać na konto GUMed nr konta: WBK S.A. 63 1090 1098 0000 0001 0686 0722.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
29.01.2018 9.00-11.15 Diagnostyka laboratoryjna i patobiochemia chorób neurodegeneracyjnych.
29.01.2018 11.30-13.45 Zastosowanie badania płynu-mózgowo rdzeniowego w diagnostyce chorób układu nerwowego.
29.01.2018 14.00-15.30 Najczęstsze schorzenia neurologiczne- diagnostyka kliniczna.
30.01.2018 8.15-11.30 Gospodarka wapniowo – fosforanowo – magnezowa. Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Osteoporoza. Zaburzenia obrotu kostnego. Markery obrotu kostnego. Badania laboratoryjne w diagnostyce i monitorowaniu leczenia osteoporozy.
30.01.2018 11.45-12.30 Problemy metodyczne oznaczania wapnia, fosforu, magnezu.
30.01.2018 13.00-14.30 Choroby reumatyczne i ich diagnostyka laboratoryjna.
30.01.2018 14.45-16.15 Patobiochemia mięśni i diagnostyka laboratoryjna chorób mięśni.
31.01.2018 9.00-16.00 Naturalna historia chorób autoimmunizacyjnych. Algorytm postępowania diagnostycznego. Narządowo-swoiste choroby autoimmunizacyjne • Endokrynopatie • Mechanizmy immunologiczne prowadzące do uszkodzenia komórek wątrobowych i dróg żółciowych • Zapalenia błony śluzowej żołądka • Zapalenia jelit Udział badań immunologicznych w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu chorób tkanki łącznej • Toczeń rumieniowaty układowy • Twardzina układowa • Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie skórno-mięśniowe • Zespół Sjögrena • Mieszana choroba tkanki łącznej • Choroby naczyń • Reumatoidalne zapalenie stawów Immunodiagnostyka chorób autoimmunizacyjnych Aktualne i nowe badania diagnostyczne Standaryzacja badań immunologicznych.
01.02.2018 9.00-12.00 Patofizjologia nadciśnienia tętniczego i chorób krążenia. Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce nadciśnienia i chorób krążenia. Patofizjologia miażdżycy. Zawał serca.
01.02.2018 12.15-15.30 Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych. Biochemiczne markery zawału mięśnia sercowego.
01.02.2018 14.45-15.30 Metodyka oznaczeń biochemicznych markerów zawału mięśnia sercowego.
02.02.2018 9.00-10.30 Metabolizm lipoprotein.
02.02.2018 10.45-13.00 Zaburzenia metabolizmu lipoprotein. Fenotypowanie hiperlipoproteinemii. Parametry lipidowe w zespole metabolicznym.
02.02.2018 13.30-15.00 Wykrywanie, ocena i leczenie hipercholesterolemii u dorosłych – zalecenia ATP III.
02.02.2018 15.15-16.45 Analityka lipidów i lipoprotein.
05.02.2018 9.00-10.30 Patobiochemia osi tarczycowej. 12.30-14.00 Zaburzenia osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej.
05.02.2018 10.45-12.15 Patobiochemia osi nadnerczowej.
05.02.2018 14.15-16.30 Aspekty kliniczne wybranych zaburzeń endokrynologicznych.
06.02.2018 9.00-10.30 Wirusowe zapalenie wątroby.
06.02.2018 10.45-13.00 Zakażenia wirusem HIV – diagnostyka i aspekty prawne.
06.02.2018 13.15-14-45 Diagnostyka laboratoryjna toksoplazmozy, cytomegalii, różyczki.
06.02.2018 15.00-16.30 Wydzieliny przewodu pokarmowego – diagnostyka laboratoryjna.
07.02.2018 9.00-12.15 Patobiochemia nerki. Choroby nerek i układu moczowego. Wczesne wykrywanie chorób układu moczowego.
07.02.2018 12.30-13.45 Udział nerek w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej. Diagnostyka zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej.
07.02.2018 14.00-15.30 Udział nerek w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej. Diagnostyka zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.
07.02.2018 15.45-16.30 Metodyka oznaczeń parametrów funkcji nerek.
08.02.2018 9.00-10.30 Patofizjologia cukrzycy.
08.02.2018 10.45-12-15 Cukrzyca – spojrzenie diabetologa.
08.02.2018 12.30-14.00: Badania laboratoryjne w cukrzycy. Cukrzyca ciężarnych i jej monitorowanie.
08.02.2018 14.15-16.30 Niepłodności i ich diagnostyka. Choroby przenoszone drogą płciową.
09.02.2018 9.00-12.15 Rodzaje ostrych zatruć i częstość ich występowania. Zatrucia lekami, alkoholami, związkami nieorganicznymi, tlenkiem węgla, metalami ciężkimi i grzybami. Omówienie wybranych przypadków zatruć – salicylanami, grzybami, paracetamolem, glikolem etylenowym.
09.02.2018 12.30-15.45 Farmakokinetyka leków i terapia monitorowana. Techniki pomiarowe w toksykologii. Zasady oznaczania leków.
12.02.2018 9.00-11.15 Markery laboratoryjne chorób nowotworowych.
12.02.2018 11.30-13.45 Choroby układu pokarmowego- diagnostyka kliniczna i leczenie.
12.02.2018 14.00-16.15 Diagnostyka kliniczna i leczenie najczęstszych chorób nowotworowych.
13.02.2018 9.00-11.15 Badania laboratoryjne w postnatalnej diagnostyce wad metabolicznych.
13.02.2018 11.30-13.45 Diagnostyka molekularna wad wrodzonych.
13.02.2018 14.00-16.15 Diagnostyka kliniczna i leczenie wrodzonych wad metabolicznych.
14.02.2018 9.00-11.15 Użyteczność diagnostyczna białek osocza.
14.02.2018 11.30-13.45 Diagnostyka molekularna chorób nowotworowych.
14.02.2018 14.00-16.15 Rola białek specyficznych osocza-krwi w diagnostyce laboratoryjnej.
15.02.2018 9.00-15.45 Diagnostyka hematologiczna na podstawie przypadków klinicznych" - Niedokrwistości i cytopenie immunologiczne. Diagnostyka hematologiczna na podstawie przypadków klinicznych" - Zespoły mieloproliferacyjne oraz zespoły mielodysplastyczne. Diagnostyka hematologiczna na podstawie przypadków klinicznych" - Ostre białaczki. Diagnostyka hematologiczna na podstawie przypadków klinicznych" - Przewlekłe zespoły limfoproliferacyjne.
16.02.2018 9.00-17.15 Diagnostyka zaburzeń hemostazy na podstawie przypadków klinicznych – skazy krwotoczne. Diagnostyka zaburzeń hemostazy na podstawie przypadków klinicznych - zakrzepice. Specyfika diagnostyczna wieku dziecięcego i osób starszych. Końcowy egzamin testowy.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl