Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Farmacja szpitalna
Specjalizacja z farmacji szpitalnej - moduł II Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi - symbol kursu 10/FS [2019-3190-94] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 12.01.2019 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 200,00 zł
Organizator: Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, GUMed
Kontakt: Marzena Karczewska
tel.: 58 349 12 96

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
12.01.2019 Wprowadzenie - cel i zadania modułu
12.01.2019 Polityka lekowa Szpitala, oczekiwania Zarządu-od farmaceuty szpitalnego/komitet terapeutyczny, komitet zakażeń szpitalnych, raporty dotyczące zużycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, interpretacja/wnioski grup generujących koszty…, współpraca farmaceuty szpitalnego z lekarzami i pielęgniarkami –okiem zarządzającego
12.01.2019 Polityka lekowa Państwa, farmakoekonomia i narzędzia ewaluacji kosztów terapii, ustalanie cen i refundacji.”-
12.01.2019 Programy lekowe - kwalifikacja pacjenta, wymagania i rozliczenia z NFZ
12.01.2019 Wyroby medyczne- polskie prawo i dyrektywy unijne
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl