Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

Patofizjologia nurkowania i pierwsza pomoc dla nurków [2019-3212-110] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 25-27.03.2019 zapisano komplet uczestników
Koszt uczestnictwa: 750,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58 6222789, fax: 58 6222789, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
25.03.2019 Otwarcie-sprawy organizacyjne
25.03.2019 Człowiek w środowisku wodnym
25.03.2019 Technologie nurkowania
25.03.2019 Komory hiperbaryczne
25.03.2019 Reanimacja krążęniowo-oddechowa
26.03.2019 Oddychanie mieszaninami oddechowymi pod zwiększonym ciśnieniem
26.03.2019 Urazy ciśnieniowe
26.03.2019 Podstawy dekompresji
26.03.2019 Choroba dekompresyjna i zatory gazowe
26.03.2019 Pierwsza pomoc medyczna
26.03.2019 Pierwsza pomoc tlenowa
27.03.2019 Nurkowanie z zatrzymanym oddechem
27.03.2019 Postępowanie w wypadku nurkowym
27.03.2019 Sprawdzian wiedzy teoretycznej
27.03.2019 Zamknięcie kursu

Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia

Dzień Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia
25.03.2019 Sprężenie w komorze hiperbarycznej 15 m
25.03.2019 Reanimacja krążeniowo-oddechowa
26.03.2019 Sprężenie w komorze hiperbarycznej 30 m
27.03.2019 Sprężenie w komorze hiperbarycznej 50 m
27.03.2019 Sprawdzian umiejętności praktycznych
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl